Psycho-educatie over het Autismespectrumstoornis

Psycho-educatie rondom het Autismespectrumstoornis is het geven van informatie over het Autismespectrumstoornis

Coaching/begeleiding
Tijdens de begeleiding worden kinderen, jongeren en/of volwassenen en hun naaste omgeving geïnformeerd over het Autismespectrumstoornis en hoe dit zich bij de persoon uit. Er wordt daarbij samen gekeken naar de kenmerken van het Autismespectrumstoornis, de oorzaken van een reactie en op welke manier dit bij de persoon tot uiting komt. Er wordt ook gekeken naar wat het met de persoon doet en wat de mogelijkheden zijn om er mee om te gaan.
Dit om meer zelfvertrouwen te krijgen en weer te genieten van wie je bent, met je eigen kwaliteiten en talenten.
Voor veel mensen is het accepteren van het Autismespectrumstoornis en het behouden van een positief zelfbeeld vaak moeilijk nadat zij merken dat zij zich “anders voelen of anders zijn”.
Het negatieve gevoel dat het kind, jongvolwassene, volwassene en/of de naaste omgeving ervaart kan door psycho-educatie verminderen. Jullie leren om meer rekening te houden met elkaar en elkaar beter begrijpen. Je krijgt meer inzicht in jezelf, in de ander en je leert daardoor anders kijken naar jezelf.

Ik ben gecertificeerd BrainBlocks trainer en mag daardoor psycho-educatie aanbieden door middel van BrainBlocks.

Ontdek jezelf en durf jezelf te zijn zoals je bent!

Weten wie jij bent en wat het Autismespectrumstoornis voor jou betekent.
Wat weet een ander over jou en over het  Autismespectrumstoornis?
Wat wil je dat een ander over jou en over het Autismespectrumstoornis weet?
Het is lastig voor anderen om rekening met jou te houden of jou te begrijpen als ze niet weten wat er speelt.

Psycho-educatie kan helpen om antwoord te krijgen op vragen als: 

  • Hoe vertel je aan anderen wat je voelt en wat je ervaart?

  • Hoe krijg je weer grip op je eigen gevoel, gedachten en gedrag?

  • Wie ben jij?

  • Wat werkt er bij jou “anders” dan bij mensen zonder het Autismespectrumstoornis?

  • Ben jij een kind, jongervolwassene of volwassene dat zichzelf is en daarnaast ook een Autismespectrumstoornis heeft? Of ben je het Autismespectrumstoornis?

  • Wat wil je? Hoe kun je bereiken wat je wil en wat heb je daarvoor nodig?

  • Hoe kun je als kind, jongvolwassene of volwassene omgaan met het Autismespectrumstoornis?

  • Hoe kunnen jouw ouder(s), broertje(s), zusje(s), familieleden of andere betrokkenen jouw beter begrijpen en omgaan met het Autismespectrumstoornis?


Dit gaan we tijdens de psycho-educatie samen onderzoeken én ontdekken.

Heeft jouw kind, jongvolwassene of heb jij als ouder een Autismespectrumstoornis en willen jullie hier meer over te weten komen? Neem gerust vrijblijvend contact met mij op. 

aan de persoon met het Autismespectrumstoornis zelf, maar kan ook aan ouder(s), broertje(s), zusje(s), familieleden of andere naast betrokkene.
Iemand met het Autismespectrumstoornis voelt zich vaak “anders”. Maar wat is dat “anders”?
Iedereen met het Autismespectrumstoornis weet zelf het beste wat hij/zij voelt en ervaart. Vaak vinden zij het lastig om aan anderen uit te leggen wat dit “anders” is en wat dit voor hen betekent.